پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0

 تیغ و یدک اصلاح

افترشیو ژیلت مدل Cool Wave

130,000 تومان
1401-02-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خودتراش دورکو مدل Pace 6

80,000 تومان
1401-02-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خودتراش ژيلت مدل Fusion Proglide

200,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خود تراش ژیلت مدل Fusion Proglide Flexball

190,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خودتراش ژیلت مدل Venus 3

150,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

تیغ یدک Gillette مدل Fusion

170,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

تیغ یدک Gillette مدل Fusion Proglide

250,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

تیغ یدک 4 عددی Gillette مدل Fusion Power

290,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

تیغ یدک Gillette مدل Fusion Proglide 5

280,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

تیغ یدک Gillette مدل Mach 3 Turbo

150,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

تیغ یدک Gillette مدل Mach 3 بسته ‏4 عددی

290,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

خودتراش ژیلت مدل Fusion 5

280,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خودتراش Gillette مدل Mach 3 Turbo

240,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

تیغ یدک ژیلت مدل Fusion 5 بسته 4 عددی

270,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خودتراش Gillette مدل Blue 3 Comfort

120,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

تیغ یدک ژیلت مدل Fusion Proglide Power

300,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

تیغ یدک Gillette مدل Venus Smooth

250,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

تیغ یدک ژیلت مدل Mach 3 Turbo بسته 4 عددی

220,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

خودتراش Gillette مدل Mach 3 به همراه 1 یدک

200,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

تیغ یدک ژیلت مدل Fusion 5 Power بسته 8 عددی

350,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

خودتراش Gillette مدل Blue 3

55,000 تومان
1401-01-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)