پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0

 مواد غذایی

تخفیف دار

ماالشعیر Johan Freitag مدل Gin Cocktails

50,000 تومان
3,000 تومان
47,000 تومان
1402-12-08
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (2 رای)

ماالشعیر Heineken

58,000 تومان
1402-11-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.75 (2 رای)
تخفیف دار

ماالشعیر Zhiguli

49,000 تومان
5,000 تومان
44,000 تومان
1402-10-08
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

نوشابه انرژی زا Black Bruin

38,000 تومان
1402-11-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آبجو Baltika مدل Premium

49,000 تومان
1402-11-25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

آبجو Oettinger

50,000 تومان
1402-10-22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (2 رای)

چای Jasmine

299,000 تومان
1402-11-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (2 رای)

شکلات ترافل ABK مدل Milk

117,000 تومان
1402-11-26
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

شکلات ترافل ABK مدل Nutty Taste

117,000 تومان
1402-11-26
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

شکلات ترافل ABK مدل Biscuit

117,000 تومان
1402-11-25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

شکلات ترافل ABK مدل Original

117,000 تومان
1402-11-25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای گلابی وزن 100 گرم

87,000 تومان
1402-11-17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

شکلات تافی Toffifee

373,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای ابوغوری

243,000 تومان
1402-11-02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

مارشمالو Palazi مدل Funny Sweet

229,000 تومان
1402-10-11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Spear Brand

417,000 تومان
1402-11-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل Watermelon

373,000 تومان
1402-11-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Natural Green Tea وزن 250 گرم

259,000 تومان
1402-10-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل Earl Grey Supreme وزن 250 گرم

415,000 تومان
1402-11-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل English Breakfast وزن 250 گرم

259,000 تومان
1402-10-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Ceylon Big Leaf

259,000 تومان
1402-10-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Super Pekoe

387,000 تومان
1402-11-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل Earl Grey Supreme

189,000 تومان
1402-11-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل English Breakfast

189,000 تومان
1402-11-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Alwazah مدل Swan وزن 500 گرم

339,000 تومان
1402-11-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Sour Cream & Onion

119,000 تومان
1402-11-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Cheesy Cheese

119,000 تومان
1402-11-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Paprika

109,000 تومان
1402-11-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Green Hammer

389,000 تومان
1402-11-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Kadak

267,000 تومان
1402-11-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)
صفحه1 از5