پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0

 شربت و آبمیوه

تخفیف دار

آبجو Tauras مدل Tradicinis

67,000 تومان
3,000 تومان
64,000 تومان
1403-02-25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آبجو Baltika مدل Premium

49,000 تومان
1403-02-05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

نوشیدنی انرژی زا Power Up

42,000 تومان
1402-12-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آبجو Oettinger

50,000 تومان
1403-01-19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (2 رای)

آیس کافی OD Gourmet مدل Mochaccino

57,000 تومان
1402-12-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

آیس کافی OD Gourmet مدل Cappuccino

57,000 تومان
1402-12-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آیس کافی OD Gourmet مدل Original

57,000 تومان
1402-11-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آیس کافی OD Gourmet مدل Vanilla

57,000 تومان
1402-11-23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

کوکتل Zhiguli

47,000 تومان
1402-11-23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

ماالشعیر Johan Freitag مدل Gin Cocktails

57,000 تومان
1403-02-05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (2 رای)

ماالشعیر Heineken

58,000 تومان
1403-02-05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.75 (2 رای)

ماالشعیر Tuborg

66,000 تومان
1402-11-25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

نوشابه انرژی زا Obolon

43,000 تومان
1402-09-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

ماالشعیر Zhiguli

49,000 تومان
1403-02-05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

ماالشعیر Baltika

56,000 تومان
1403-02-05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

نوشابه انرژی زا Just Power

42,000 تومان
1402-10-25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

پودر شربت Foster Clarks مدل Mangi

197,000 تومان
1402-11-23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

پودر شربت Foster Clarks مدل Pineapple

183,000 تومان
1402-11-23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

پودر شربت Foster Clarks مدل Berries

183,000 تومان
1402-11-23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

پودر شربت Foster Clarks مدل Orange

197,000 تومان
1402-11-23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

نوشابه انرژی زا 10UP

38,000 تومان
1402-07-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

ماالشعیر Bavaria مدل Lemon

37,000 تومان
1402-10-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (2 رای)

ماالشعیر Bavaria مدل Original

39,000 تومان
1402-09-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

ماالشعیر Bavaria مدل Apple

39,000 تومان
1402-09-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

نوشابه انرژی زا Hype مدل MFP Maximum

52,000 تومان
1402-09-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

نوشابه انرژی زا Buffalo مدل Classic

42,000 تومان
1402-08-04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

نوشابه انرژی زا Black Bruin

38,000 تومان
1402-12-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

ماالشعیر Hike مدل Zero

56,000 تومان
1402-06-22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)