پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0

 سس و ادویه

سس تمر هندی Palazi مدل Natural

178,000 تومان
1403-03-02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

سس تمر هندی Palazi مدل Chilli Natural

178,000 تومان
1403-02-24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

سس تمر هندی Palazi مدل Caramel

178,000 تومان
1403-02-24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

سس تمر هندی Palazi مدل Chilli Caramel

178,000 تومان
1403-02-24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

ترشی Mitchells مدل Mango Pickle

199,000 تومان
1402-12-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

تمر هندی مدل Ship

20,000 تومان
1402-12-08
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

سس سویا American Rich

49,000 تومان
1402-09-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

سس تند American Garden

177,000 تومان
1402-05-23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

سس خردل American Garden

107,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

ترشی انبه Aeroplane

129,000 تومان
1402-09-25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)