پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0
0

 تنقلات

آجیل Ding Dong مدل Mixed Nuts

43,000 تومان
1402-07-27
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

آجیل Ding Dong مدل Mixed Nuts Hot & Spicy

43,000 تومان
1402-07-27
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آجیل Ding Dong مدل Snack Mix

43,000 تومان
1402-07-27
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Ketchup

113,000 تومان
1402-09-11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Sour Cream & Onion

114,000 تومان
1402-09-11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Cheesy Cheese

114,000 تومان
1402-09-11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Paprika

115,000 تومان
1402-09-10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Salt & Vinegar

113,000 تومان
1402-09-10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Original

113,000 تومان
1402-09-10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Barbeque

114,000 تومان
1402-09-10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Hot & Spicy

115,000 تومان
1402-09-10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

آبنبات چوبی Big Bom مدل Ripe Mango

247,000 تومان
1402-08-05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آبنبات چوبی Big Bom مدل Cola Pop

247,000 تومان
1402-08-05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

آبنبات چوبی Big Bom مدل Strawberry

247,000 تومان
1402-08-04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آبنبات چوبی Big Bom مدل Sandia Watermelon

247,000 تومان
1402-08-04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

آبنبات چوبی Big Bom مدل Black

247,000 تومان
1402-08-04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)