پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0

 تنقلات

آبنبات چوبی Big Bom مدل Ripe Mango

285,000 تومان
1402-12-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آبنبات چوبی Big Bom مدل Strawberry

285,000 تومان
1402-12-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آبنبات چوبی Big Bom مدل Black

285,000 تومان
1402-12-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

مارشمالو Palazi مدل Funny Sweet

229,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Ketchup

103,000 تومان
1402-11-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Sour Cream & Onion

119,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Cheesy Cheese

119,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Paprika

109,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Salt & Vinegar

109,000 تومان
1402-11-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Original

119,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آبنبات چوبی Big Bom مدل Cola Pop

285,000 تومان
1402-12-26
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

آبنبات چوبی Big Bom مدل Sandia Watermelon

285,000 تومان
1402-12-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

آجیل Ding Dong مدل Mixed Nuts

43,000 تومان
1402-10-02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

آجیل Ding Dong مدل Mixed Nuts Hot & Spicy

43,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

آجیل Ding Dong مدل Snack Mix

43,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Barbeque

109,000 تومان
1402-11-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چیپس Pringles مدل Hot & Spicy

103,000 تومان
1402-11-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)