پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0

 ژل و واکس مو

واکس مو Taft مدل Shine Gel Wax

50,000 تومان
1401-02-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

واکس مو Gatsby مدل Spiky

40,000 تومان
1401-02-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

ژل حالت دهنده مو Gatsby مدل Soft

89,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

ژل حالت دهنده مو Gatsby مدل Super Hard

55,000 تومان
1401-02-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

ژل حالت دهنده مو Gatsby مدل Hyper Solid

96,000 تومان
1402-08-11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (4 رای)

ژل مو Taft مدل Maxx Power

70,000 تومان
1401-02-16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

ژل مو تافت مدل Marathon

70,000 تومان
1401-02-16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

ژل مو Taft مدل Absolut

70,000 تومان
1401-02-16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

کرم مو Gatsby مدل Anti Dandruff

79,000 تومان
1402-04-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (3 رای)

کرم مو Gatsby مدل Normal

79,000 تومان
1402-04-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

ژل حالت دهنده مو Taft مدل Extreme Freezing

80,000 تومان
1401-01-31
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)