پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0

 پخت و پز

گوشت کوب برقی Winning Star مدل ST 5519

1,069,000 تومان
1402-12-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

کتری برقی Winning Star مدل ST 6003

995,000 تومان
1402-12-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خردکن برقی Winning Star مدل ST 5507

1,069,000 تومان
1402-12-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

کتری Haus Roland مدل HR 760

693,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

خردکن برقی Winning Star مدل ST 5508

1,495,000 تومان
1403-03-17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.75 (2 رای)

کتری برقی Winning Star مدل ST 6017

669,000 تومان
1402-12-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای ساز برقی Winning Star مدل 6018

1,649,000 تومان
1402-12-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

کفگیر Casasunco مدل 3086

119,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

کتری برقی Winning Star مدل ST 6002 L

799,000 تومان
1402-12-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

تخته برش Casasunco مدل 9125

229,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

همزن دستی Winning Star مدل ST 5536

869,000 تومان
1402-12-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

همزن برقی Winning Star مدل ST 5535

649,000 تومان
1402-12-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

مخلوط کن برقی Winning Star مدل ST 5551

639,000 تومان
1402-12-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

همزن دستی Sonifer مدل SF7017

1,580,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

کتری برقی Sonifer مدل SF2075

1,170,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (2 رای)

توستر نان Sonifer مدل SF6007

849,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

همزن دستی شارژی RAF مدل R322

469,000 تومان
1403-01-17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)