پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0

 خمیر دندان

تخفیف دار

خمیر دندان Closeup مدل Fresh Multi Vitamin

105,000 تومان
7,000 تومان
98,000 تومان
1403-03-10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)
تخفیف دار

خمیر دندان Colgate مدل Active Salt

105,000 تومان
7,000 تومان
98,000 تومان
1403-03-22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)
تخفیف دار

خمیر دندان Closeup مدل Red Hot

74,000 تومان
5,000 تومان
69,000 تومان
1403-03-10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Total 12 Advanced Whitening

145,000 تومان
1403-01-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Total 12 Clean Mint

141,000 تومان
1403-01-11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Blancheur

163,000 تومان
1403-01-10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Action Anti Tartre

162,000 تومان
1403-01-05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Crest مدل Cavity Protection

85,000 تومان
1403-01-16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Closeup مدل Sea Salt Detox

132,000 تومان
1403-01-11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Whitening 2 in 1

125,000 تومان
1403-01-04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Maximum Cavity Protection

73,000 تومان
1403-01-16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Bamboo Charcoal

98,000 تومان
1403-03-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Capitano مدل Placca E Carie

99,000 تومان
1403-01-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Oral B مدل Fresh Protect

109,000 تومان
1403-01-10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل Haleine Pure

149,000 تومان
1402-09-02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Triple Action 123

72,000 تومان
1402-11-16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Extra Whitening

173,000 تومان
1402-11-16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Repair & Protect Extra Fresh

121,000 تومان
1402-12-19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل Anti Tartar

232,000 تومان
1402-04-30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Advanced Clean

179,000 تومان
1402-07-26
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

خمیر دندان Closeup مدل Menthol Fresh

73,000 تومان
1402-11-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

دهانشویه Closeup مدل Red Hot

59,000 تومان
1401-07-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

دهانشویه Parodontax مدل Daily Protection Active

175,000 تومان
1401-07-17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل White System Revitalize

98,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل Soin Gencives

99,000 تومان
1402-11-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل Cavity Protection

77,000 تومان
1403-01-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Fluoride

93,000 تومان
1401-10-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Soin Gencives

99,000 تومان
1402-01-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Oral B مدل Blancheur Saine

95,000 تومان
1401-05-11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Spicy Fresh

84,000 تومان
1402-08-23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.75 (2 رای)
صفحه1 از2