پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0
0

 خمیر دندان

خمیر دندان Colgate مدل Triple Action 123

72,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Extra Whitening

1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Repair & Protect Extra Fresh

157,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل Anti Tartar

232,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Advanced Clean

179,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

خمیر دندان Closeup مدل Red Hot

54,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

خمیر دندان Closeup مدل Menthol Fresh

53,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل White System Revitalize

98,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)
تخفیف دار

خمیر دندان Signal مدل Soin Gencives

99,000 تومان
5,000 تومان
94,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل Cavity Protection

98,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Spicy Fresh

84,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Crest مدل Salt Power

79,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.83 (3 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Max Fresh Clean Mint

83,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Max White

84,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Max Fresh Cool Mint

83,000 تومان
1402-01-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

دهانشویه Closeup مدل Red Hot

59,000 تومان
1401-07-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

دهانشویه Parodontax مدل Daily Protection Active

175,000 تومان
1401-07-17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Fluoride

93,000 تومان
1401-10-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)
ناموجود تخفیف دار

خمیر دندان Sensodyne مدل Soin Gencives

99,000 تومان
6,000 تومان
93,000 تومان
1401-10-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Oral B مدل Blancheur Saine

95,000 تومان
1401-05-11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

دهان شویه Oral B مدل Lasting Freshness

78,000 تومان
1401-02-21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

دهان شویه Colgate مدل Plax Fresh Mint

70,000 تومان
1401-02-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

دهان شویه Colgate مدل Plax Tea Fresh

70,000 تومان
1401-02-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

دهان شویه Colgate مدل Optic White

70,000 تومان
1401-02-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Closeup مدل Diamond Attraction

55,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل Cavity Fighter

40,000 تومان
1401-04-31
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Whitening Repair & Protect

65,000 تومان
1401-02-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان سنسوداین مدل Gentle Whitening

55,000 تومان
1401-02-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Herbal

60,000 تومان
1401-02-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Original Flavour

55,000 تومان
1401-02-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)
صفحه1 از2