پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0
0

 خمیر دندان

خمیر دندان Crest مدل Salt Power

52,000 تومان
1401-09-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.83 (3 رای)

خمیر دندان Closeup مدل Red Hot

39,000 تومان
1401-07-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

خمیر دندان Closeup مدل Menthol Fresh

39,000 تومان
1401-07-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل White System Revitalize

93,000 تومان
1401-05-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)
تخفیف دار

خمیر دندان Signal مدل Soin Gencives

99,000 تومان
6,000 تومان
93,000 تومان
1401-06-31
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل Cavity Protection

97,000 تومان
1401-05-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)
تخفیف دار

خمیر دندان Sensodyne مدل Soin Gencives

95,000 تومان
6,000 تومان
89,000 تومان
1401-06-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Spicy Fresh

51,000 تومان
1401-07-02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)
تخفیف دار

خمیر دندان Oral B مدل Tartar

74,000 تومان
7,000 تومان
67,000 تومان
1401-08-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)
تخفیف دار

خمیر دندان Oral B مدل Cavity

71,000 تومان
6,000 تومان
65,000 تومان
1401-08-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Sparkling White

52,000 تومان
1401-07-02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Max Fresh Clean Mint

46,000 تومان
1401-07-02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Max Fresh Cool Mint

46,000 تومان
1401-07-02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Colgate مدل Optic White Charcoal

55,000 تومان
1401-07-02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

دهانشویه Closeup مدل Red Hot

59,000 تومان
1401-07-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

دهانشویه Parodontax مدل Daily Protection Active

175,000 تومان
1401-07-17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)
ناموجود تخفیف دار

خمیر دندان Sensodyne مدل Fluoride

93,000 تومان
7,000 تومان
86,000 تومان
1401-08-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Oral B مدل Blancheur Saine

95,000 تومان
1401-05-11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

دهان شویه Oral B مدل Lasting Freshness

78,000 تومان
1401-02-21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

دهان شویه Colgate مدل Plax Fresh Mint

70,000 تومان
1401-02-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (1 رای)

دهان شویه Colgate مدل Plax Tea Fresh

70,000 تومان
1401-02-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

دهان شویه Colgate مدل Optic White

70,000 تومان
1401-02-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

خمیر دندان Closeup مدل Diamond Attraction

55,000 تومان
1401-02-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

خمیر دندان Signal مدل Cavity Fighter

40,000 تومان
1401-04-31
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Whitening Repair & Protect

65,000 تومان
1401-02-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان سنسوداین مدل Gentle Whitening

55,000 تومان
1401-02-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Herbal

60,000 تومان
1401-02-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Original Flavour

55,000 تومان
1401-02-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Cool Gel

60,000 تومان
1401-02-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

خمیر دندان Sensodyne مدل Fresh Mint

55,000 تومان
1401-02-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)
صفحه1 از2