پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0
0

 چای و دمنوش

چای Bharmal مدل Green Hammer

389,000 تومان
1402-08-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Kenyan

269,000 تومان
1402-08-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل Kadak

277,000 تومان
1402-08-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای سبز کیسه ای Bharmal

183,000 تومان
1402-08-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای کرک Camel مدل Cardamom

217,000 تومان
1402-09-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای کرک Camel مدل Original

217,000 تومان
1402-09-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Eminent Axe مدل Barooti

383,000 تومان
1402-07-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای کرک Camel مدل Saffron

217,000 تومان
1402-09-07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Five Jumbo Cardamom

287,000 تومان
1402-08-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Five Jumbo

283,000 تومان
1402-08-09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای کرک Camel مدل Ginger

217,000 تومان
1402-07-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای کرک Camel مدل Masala

219,000 تومان
1402-07-15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Knight مدل Pure Ceylon Tea

264,000 تومان
1402-05-01
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Alwazah مدل Swan

573,000 تومان
1402-05-27
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (2 رای)