پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0

 چای و دمنوش

چای گلابی وزن 100 گرم

87,000 تومان
1402-11-17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Alwazah مدل Swan وزن 500 گرم

339,000 تومان
1403-01-24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

چای ابوغوری

243,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Spear Brand

417,000 تومان
1403-01-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل Watermelon

373,000 تومان
1403-01-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Natural Green Tea وزن 250 گرم

259,000 تومان
1403-01-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل Earl Grey Supreme وزن 250 گرم

415,000 تومان
1403-01-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل English Breakfast وزن 250 گرم

259,000 تومان
1403-01-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Ceylon Big Leaf

259,000 تومان
1403-01-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Exclusive

519,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل Earl Grey

519,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل Super Pekoe

387,000 تومان
1403-01-06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل Saffron

329,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Earl Grey Supreme

189,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل English Breakfast

189,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Jasmine

307,000 تومان
1402-12-19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.17 (3 رای)

چای Bharmal مدل Five Jumbo Cardamom

287,000 تومان
1402-11-17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Five Jumbo

283,000 تومان
1402-11-17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Green Hammer

389,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

چای Bharmal مدل Kenyan

269,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای Bharmal مدل Kadak

267,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای سبز کیسه ای Bharmal

189,000 تومان
1402-12-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای کرک Camel مدل Cardamom

217,000 تومان
1402-10-08
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای کرک Camel مدل Ginger

219,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای کرک Camel مدل Masala

219,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای کرک Camel مدل Original

217,000 تومان
1402-10-08
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Eminent Axe مدل Barooti

383,000 تومان
1402-10-08
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

چای کرک Camel مدل Saffron

217,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

چای Alwazah مدل Swan

573,000 تومان
1402-09-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (2 رای)

چای Knight مدل Pure Ceylon Tea

264,000 تومان
1402-11-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)