پشتیبانی : 10 صبح الی 8 بعد از ظهر از طریق تلفن 09039576277

0
0

 ماکارونی و نودل

نودل Indomie مدل Vegetable

167,000 تومان
1402-12-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

نودل Indomie مدل Baladi Chicken

167,000 تومان
1402-12-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

نودل Indomie مدل Special Chicken

167,000 تومان
1402-12-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

نودل Indomie مدل Chicken Curry

167,000 تومان
1402-12-03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

نودل Samyang مدل Cheese

361,000 تومان
1402-11-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

نودل Samyang مدل Chacharoni

363,000 تومان
1402-11-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.25 (2 رای)

نودل Samyang مدل Buldak Jjajang

359,000 تومان
1402-11-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

نودل Samyang مدل Buldak Cream Carbonara

367,000 تومان
1402-11-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (1 رای)

نودل Samyang مدل Ramen Kimchi

359,000 تومان
1402-11-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

نودل IMee مدل Vegetable

161,000 تومان
1402-11-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (2 رای)

نودل IMee مدل Creamy Tom Yum Shrimp

265,000 تومان
1402-11-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

نودل IMee مدل Chicken Green Curry

273,000 تومان
1402-11-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.75 (2 رای)